Koneurakointi Hannu Koivisto

Koneurakointi Hannu Koivisto on maanrakennus ja metsämaan muokkauspalveluita tarjoava yritys Ikaalisten Luhalahdesta.

Palvelut

Traktorityöt

Monipuoliset lumenauraus ja maansiirtotyöt.

Talonpohjat

Omakotitalojen, kesämökkien ja suurempienkin rakennusten pohjatyöt tarkasti ja ammattitaidolla. Työssä tarvittavien murskeiden ja muiden maa-ainesten toimitus. Hoidamme kaivuutyöt tontin raivauksesta pihan viimeistelyyn.

Ojankaivuut

Hoidan metsäojien perkaukset ja teiden ojankaivuut. Palveluvalikoimaan kuuluu myös salaojat ja kaapeliojien kaivuut sekä vesijohto- ja maalämpöputkien tarvitsemat kaivuutyöt.

Viherrakentaminen

Puutarhojen ja nurmien pohjat sekä istutuksiin liittyvät konetyöt.

Teiden perustaminen ja kunnostaminen

Teiden perustamiset erilaisiin pohjamaihin. Myös metsäautoteiden raivaukset ja kunnostukset.

Metsämaan muokkaus

Metsänhoitoon liittyvät kaivinkonetyöt erilaisille pohjamaille ja metsätyypeille; kääntö-, laikku-, navero- ja ojitusmätästys sekä laikutus.

Jätevesijärjestelmien kaivuutyöt

Viemäröinteihin liittyvät kaivutyöt ja haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien rakennus.

“Järjestän paikalle sorat, murskeet, mullat ja muut tarvittavat maa-ainekset.”

Asiakkaat

Asiakkaisiin kuuluu niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiäkin. Tervetuloa asiakkaaksi!

Metsämaan muokkausta

Metsäteiden rakennusta ja kunnostusta

Metsäojien perkaus.

Soiden ennallistaminen

Yhteystiedot

Koneurakointi Hannu Koivisto

Leponiementie 136

39410 LUHALAHTI

gsm 0400 731 705

hannukoivisto@saunalahti.fi